Fluorescerende stenen Ye Ming Zhu.Ye Ming Zhu fluorescerende stenen (Thai: Hin Ruang Sen).

Natuurlijke ye ming zhu steen.
Ye ming zhu steen en rozenkrans.

Alle amuletten en heilige voorwerpen van deze pagina
zijn gemaakt van natuurlijke Ye Ming Zhu steen.